එකම ගුවන් යානයක් පදවාගෙන ආව තාත්තගෙයි පුතාගෙයි අපූරු කතාව

ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් නියමුවකු, තම එකම පුතාද ගුවන් නියමුවකු බවට පත්කර, ඔහු සමඟ විදේශීය ගුවන් යානයක් පදවාගෙන තම මව්රටට පැමිණීමේ පුවත රටපුරා මෙන්ම ලොව පුරාද පැතිර ගියේ චණ්ඩ මාරුතයක් මෙන්ය. ඒ පුවත... Read more »